ทัวร์พม่าเที่ยววัดสำคัญ ๆ

myanmar-04

ประเทศพม่านั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและศาสนสำคัญเยอะมาก ๆ เลยค่ะ ที่สำคัญนั้นพม่าเที่ยวไม่ยากเลย แล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะ เหมาะกับการไปเที่ยวแบบชิว ๆ ธรรมชาติ ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่เน้นงานไม้แกะสลัก สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ก็มีสถานที่เที่ยว วัดต่าง ๆ มาฝากกันด้วยล่ะ
1. ทัวร์พม่า วัดพระหินขาว
เป็นวัดที่สร้างจากหินขาวค่ะ ทำให้ดูสวยงามและมันวาวสะอาดตามาก ๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง ซึ่พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกอัญเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกาค่ะ ถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนชาวพม่านิยมมากราบไหว้ขอพรกันมากเลยทีเดียวค่ะ
2. ทัวร์พม่า วัดทิโลมินโล
เป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าติโลมิโล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะ ตามตำนานนั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้ามนูหะ ทรงจับเชลยมาจากสะเทิน เกณฑ์มามาขนอิฐและสอดินเพื่อสร้างวัดค่ะ ภายด้านนอกสถานที่ที่น่าสคือบานไหน้าต่างช่องปรุทำจากศิลาค่ะ ซึ่งเป็นความงามแบบพุกามแท้ ๆ ได้รับอิทธิพลมาจากมอญที่มีความสวยงามมากค่ะ
3. ทัวร์พม่า วัดกุโสดอ
เป็นวัดที่เคยทำสังคยานาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 ซึ่งมีแผ่นศิลาจารึกไว้ทั้งหมด 84000 พระธรรมขันธ์ โดยได้รับบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นแผ่นจารึกพระไตรปิฏกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะ ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งที่ควรมาเยือน