Tag Archive: การดูแลรักษาผ้าปูที่นอน

เทคนิคการดูแลรักษาผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าไหม

ผ้าปูที่นอนเป็นผ้าที่มีการใช้เส้นใยผ้าหลายชิดในการผลิต ดังนั้นการดูแลรักษาจึงมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า โดยเฉพาะผ้าปูที่นอนที่ทำจากผ้าไหมจำเป็นจะต้องมีเทคนิควิธีในการดูแลที่พิเศษกว่าผ้าชนิดอื่นๆ ด้วยสาเหตุที่ว่าผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าไหมเป็นผ้าที่เน้นความหรูหรา สวยงาม จำเป็นต้องให้การดูแลให้ถูกวิธีเพื่อที่จะได้เก็บรักษาผ้าชนิดนี้ไว้ให้นานที่สุดไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรเนื่องจากผ้าไหมนี้เป็นผ้าที่สวยหรู และราคาแพง ดังนั้นจึงต้องดูแลให้ถูกวิธีซึ่งมีดังนี้ การซักผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าไหม การซักผ้าปูที่นอนชนิดนี้มีข้อปฏิบัติพิเศษคือ ถึงแม้ว่ามีการรับประกันว่าผ้าปูที่นอนชนิดนี้สามารถซักด้วยเครื่องได้ตั้งแต่ครั้งแรกของการใช้งาน แต่ในทางที่ดีสำหรับผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าไหม วิธีซักที่ดีที่สุดควรซักด้วยมือ จะเป็นการรักษาสีผ้าและถนอมเนื้อผ้าไว้อย่างดีที่สุด และควรซักด้วยมืออย่างน้อย 3 ครั้งตลอดในระยะเวลาการใช้งาน หลังจากนั้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นวิธีซักแบบอื่นได้ ก็จะเป็นการช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าไหมไปได้อีกนาน การตากผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าไหม ควรใช้วิธีการตากให้แห้ง แทนการอบแห้งจะดีกว่า แต่การตากก็ไม่ควรให้ผ้าโดนแสงแดดโดยตรง เพราะจะมีผลต่อสีผ้า แต่ถ้าจำเป็นต้องอบแห้งก็ควรเลือกใช้อุณหภูมิในการอบให้ต่ำที่สุด และควรคลี่ผ้าออกผึ่งในช่วงที่ผ้ายังหมาดๆอยู่ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรักษาผ้าปูที่นอนที่เป็นผ้าไหมไว้ได้นานคุ้มกับราคา และความสวยหรูของผ้าให้อยู่กับเราไปได้นานเท่านาน