Tag Archive: ธุรกิจไฟประดับ

อนาคต ‘ไฟประดับ’ เตรียมสู่ตลาดอินเตอร์

นักธุรกิจไฟประดับ กำลังมองหาแนวโน้มการอยู่รอดและการเติบโตของผู้ประกอบการไทย ท่ามกลางการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ชี้ตัวอย่างวัฒนธรรม-การตัดสินใจซื้อ แนะช่องทางโกอินเตอร์ ยอมรับสร้างแบรนด์ไม่ใช่ง่าย แค่ติด “Made In Thailand” โอกาสขยายตลาด           โดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วมีโอกาสรอดเพราะรู้ช่องทางและมีโอกาสเติบโต แนวโน้มการเติบโตก็ต้องเน้นเรื่องการดีไซน์ คุณภาพสินค้า และราคา เป็นหลัก แต่สำหรับผู้ผลิตรายใหม่อาจจะพูดถึงทางรอด ซึ่งต้องดูก่อนว่าบริษัทเหล่านั้นต้องจับสินค้าประเภทไหนและสินค้าประเภทนั้นในประเทศคู่แข่งสามารถผลิตได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะดีไซน์ไปในทิศทางไหน         เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจากเดิมที่มักจะตัดสินใจซื้อทันทีหรือง่ายๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ๆ จะต้องเข้าใจว่าต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการไปออกงานบ่อยๆ ก่อนมักจะต้องครั้งที่ 3-4 จึงจะได้คำสั่งซื้อ ลูกค้ามักจะไม่สั่งซื้อในครั้งแรกทีละมากๆ เป็นตู้คอนเทนเนอร์ เพราะในปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นมาก คู่แข่งสำคัญ คือ จีน เวียดนาม และอินเดีย ใช้กลยุทธ์การตัดราคาซึ่งต่ำกว่าสินค้าถึงเท่าตัว กำลังเป็นอุปสรรคใหญ่ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายใหม่ และมักจะเป็นสินค้าที่ผลิตเป็นแมสที่ผลิตจำนวนมากและเร็วด้วยเครื่องจักร…
Read more