Tag Archive: ประเทศเวียดนาม

อาชญากรรมในประเทศเวียดนามมีน้อยมาก

เพื่อนๆ เชื่อไหมครับถ้าผมจะบอกว่าหากเราไปทัวร์เวียดนามนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน หลายคนที่ได้ฟังและยังไม่เคยมีโอกาสไปทัวร์เวียดนามอาจจะอุทานด้วยความแปลกประหลาดใจว่าเป็นไปได้เหรอแต่สำหรับคนที่เคยไปทัวร์เวียดนามมาแล้วจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าสิ่งที่ผมพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงทีเดียว จริงอยู่ครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในระดับกำลังพัฒนาที่ต้องได้รับการพัฒนาอีกมากหากเทียบกับประเทศไทยเราแต่ในเรื่องของอาชญากรรมของที่นี่นั้นกลับมีน้อยกว่าบ้านเรามากถึงมากที่สุดซึ่งก็เป็นเพราะว่าประชากรในประเทศนี้ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมแบบเดิมเอาไว้ ผู้คนยังมีศีลธรรมและจริยธรรมไม่ได้ลดน้อยลงสวนทางกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ประเทศเวียดนามจะเป็นประเทศที่มีอาชญากรตามท้องถนนน้อยกว่าประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงแต่ประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับหากเราสังเกตดูให้ดีประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศลาวหรือประเทศกัมพูชาด้วยก็เช่นกันเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมตามท้องถนนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าประเทศอื่นๆในแถบที่มีการพัฒนาแล้วซึ่งก็เป็นเพราะสาเหตุเดียวกันกับประเทศเวียดนามนั่นเองในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์มีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยทั้งที่เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศของเขามีกฎหมายที่เข้มงวด รุนแรง จนไม่มีใครกล้ากระทำผิดกฎหมายในเรื่องของอาชญากรรมนั่นเองครับ