Tag Archive: ปัญหาของผู้ชายวัยทอง

อาหารเสริมสำหรับผู้ชายวัยทอง

การดูแลสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ชายวัยทอง ต้องคำนึงถึงความต้องการสารอาหาร โดยเน้นความสมดุล ความพอเหมาะพอดี และความหลากหลายของอาหาร นอกจากนี้การออกกำลังกายการผ่อนคลายทางกายและจิตและการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษก็เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับพื้นฐานการมีสุขภาพดีของคุณผู้ชายวัยนี้ ปัญหาของผู้ชายวัยทอง ในเรื่องอาหารการกิน จึงมีปัญหาทั้งกินไม่ได้และกินไม่พอจนทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร เช่น การขาดแร่ธาตุแคลเซียมและเหล็กและขาดวิตามินต่างๆ และถ้าผู้ชายวัยทอง ได้อาหารบางอย่างมากไปไม่ถูกส่วน หรือไม่ได้ครบ 5 หมู่  ก็อาจเกิดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันอุดตันในหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะชะลอหรือป้องกันได้ถ้าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ให้ความเอาใจใส่ แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหาร เนื่องจากผู้ชายวัยทอง มีการเผาผลาญพลังงานลดลง จึงต้องทำให้ทานอาหารจำพวกแป้ง ข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตลดลง  แต่ต้องทานอาหารจำพวกโปรตีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้ดังเดิม อีกทั้งระบบการย่อยหรือการดูดซึมสารอาหารไม่สามารถทำงานได้เช่นวัยหนุ่มสาว ดังนั้นโปรตีนที่ดูดซึมได้ง่ายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะร่างกายดูดซึมได้ทันที และมีโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ดังนั้นจึงมีอาหารเสริมผู้ชายประเภทโปรตีนที่ง่ายง่าย ทำออกมามากมายหลายรูปแบบทั้งแบบเป็นอาหารสำเร็จรูป หรือประเภทชงดื่ม ซึ่งอาหารเสริมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการ…
Read more