Tag Archive: รถใหม่ราคาถูก

แง่คิดหากต้องการขายรถมือหนึ่ง

ในวงการรถยนต์มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่คงคือที่ถกเถียงกันอยู่เสมอมาก็เป็นเรื่องที่ว่าหากกระผมซื้อรถใหม่ราคาถูกมาใช้ประมาณ 1 เดือนแล้วขายทอดตลาดออกไปทันทีเราจะก็จะได้กำไรจากการจำหน่ายรถใหม่ที่ว่านี้หรือไม่ไม่ซึ่งเรื่องที่ถามมานี้มองดูเผินๆ แล้วอาจจะจะก็จะคือเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อนอะไรแต่ในวงการรถแล้วแท้จริงมันมีหลายๆกว่านั้นอีกฮะ                จริงอยู่ฮะที่ว่ารถที่มีการใช้งานเพียงแค่แค่หนึ่งเดือนนั้นน่าจะจะอาจจะอนุโลมให้เป็นรถใหม่ได้แต่ในวงการรถแล้วรถที่ออกมาจากศูนย์หรือไม่โชว์รูมจะถือว่าเป็นรถเก่าโดยทันทีจนกระทั่งไม่ว่ารถจะอาจออกมา 1 นาทีหรือว่า 1 เดือนก็ถือว่าคือรถเก่าอีกด้วยกันทั้งสิ้นพร้อมด้วยเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นรถเก่าแล้วจนกระทั่งมูลค่าขายทอดตลาดจึงเป็นราคาของรถมือสองไปโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ารถเหล่านี้จะก็จะถูกขายในฐานะของรถมือสองก็ตามแต่เพราะว่ารถเหล่านี้เป็นรถที่มีการใช้งานมาไม่เป็นเวลานาน ยังอยู่ในลักษณะดีเรียบร้อย แถมมีประกันเต็มดังนั้นราคาค้าขายที่ผู้ขายได้รับก็จะจะอาจจะมีราคาสูงกว่ารถมือสองทั่วไปอยู่ไม่น้อยซึ่งถ้าตัวเจ้าของรถเองรู้จักคุยคุยใช่หรือไม่เจรจากับผู้ขายก็จะจะทำให้ราคารถที่ค้าขายสูงขึ้นไปแต่ถึงกระนั้นก็คงต้องบอกว่าขาดทุนอยู่ดีครับแต่หากถ้ากระผมคิดว่าส่วนที่ขาดทุนไปนั้นแลกกับการนำรถไปใช้งานช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาก็อาจจะน่าจะทำให้กระผมมีความรู้สึกว่าขาดทุนน้อยลงมาหน่อยซึ่งก็คือเรื่องของทางความรู้สึกขอรับ